ÇALIŞMA ALANLARI

k-terapi-100.jpg

YETİŞKİN PSİKOTERAPİSİ

Depresyon
İlişki ve İletişim Problemleri
Kaygı Bozuklukları
Panik Bozukluk / Panik Atak
Obsesif-Kompulsif Bozukluk
Travma
Kişilik Bozuklukları
Özgüven Problemleri
Öfke Kontrolü
Fobiler
Yeme Bozuklukları
Dissosiyatif Bozukluklar

Nurse Checking Girl

ÇOCUK & ERGEN PSİKOTERAPİSİ

Depresyon, Travma, Kaygı ve Korkular, Sosyal Fobi, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, Uyku ve Yeme Bozuklukları, Fobiler, Dışa Atım Bozuklukları, Davranış Bozuklukları, Okul Problemleri, Özgüven Sorunları, Kardeş Kıskançlığı, Anne-Baba Kaybı, Boşanma, İstismar, İletişim Sorunları, Ayrılık Anksiyetesi, Bağlanma Bozuklukları, Sınav Kaygısı, Öfke Kontrolü

Distanced Couple

AİLE & EBEVEYN DANIŞMANLIĞI

Aile İçi İletişim Sorunları ve Ebeveyn Danışmanlığı

playtherapy-1000x750.jpg

OYUN TERAPİSİ

Oyun terapisi; çocukların kelimeler yerine oyun ve oyuncaklarla kendilerini, ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını ifadeedebilmelerini sağlayan özel bir terapi türüdür. Nasıl ki yetişkinler terapi sırasında problemlerini konuşarak anlatıyorlarsa çocuklar da kendilerini oyun ve oyuncaklar aracılığıylaifade ederler.

ilk-psikoterapi-seansi.jpg

PSİKOLOJİK TESTLER VE DEĞERLENDİRMELER

MMPI

Yetişkin Testleri (Standardize Mini Mental Test, Psikiyatride Kullanılan Ölçek ve Kısa Testler, Beier Cümle Tamamlama Testi, SCL 90-R Ruhsal Belirti Tarama Listesi, Kent EGY, BECK Envanterleri)

MOXO d-CPT

Wechsler Çocuklar İçin Zeka Testi (WISC-IV)

Çocuklarda Algı Testi (CAT)

Çocuk Değerlendirme Testleri (Ankara Gelişim Envanteri AGTE, D2 Dikkat Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Lousisa Düss Psikanalitik Hikâyeler Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Good Enough-Harris, Gesell Gelişim Testi, Cattell 2A-3A Zeka Testi, Bender Gestalt Motor Algı Testi, Peabody Resim Kelime Testi, Porteus Labirentleri)

Çocuk Resimleri Analizi ve Yorumlama

Panodaki Formu

PSİKOTERAPİ YAKLAŞIMLARI

  • Bilişsel Davranışçı Terapi

  • Şema Terapi

  • Kabul ve Kararlılık Terapisi

  • Çözüm Odaklı Terapi

  • Duygu Odaklı Terapi

  • Mindfulness

  • Oyun Terapisi

  • Sanat Terapisi

  • Online Terapi